Khám dịch vụ

Hình thức khám sức khỏe dịch vụ được hưởng nhiều tiện ích khi đi thăm khám, người khám chủ động hơn trong thời gian thăm khám, được hưởng chất lượng phục vụ tốt hơn.

Đặt lịch khám