1. Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam: https://tokyo-human.edu.vn/