GIỚI THIỆU VỀ BỆNH VIỆN

●Tên
 • Bệnh viện trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam
●Địa chỉ/Liên lạc
 • BV-02 Khu đô thị Ecopark, xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên
 • Điện thoại:0221 220 6789 / 0221 220 5678
 • Hotline: 1900 86 86 90
●Mục tiêu
 • Tăng cường sức khỏe và y tế dự phòng
●Các khoa
 • Khoa Khám bệnh
 • Khoa Ngoại tổng hợp – Gây mê hồi sức
 • Khoa Nội
 • Khoa Nhi
 • Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng
 • Khoa Cận lâm sàng
 • Khoa Dược
●Quy mô
 • 80 giường (giai đoạn 1)
 • 150 giường (Dự kiến bổ sung giai đoạn 2)
●Diện tích
 • 8.500 m2 (giai đoạn 1)
●Hoạt động
 • Năm 2023

TRANG THIẾT BỊ