icon briefcase
icon doctor

Thời gian khám

Ngày khám (*)

22/06 Hôm nay
23/06 Ngày mai
24/06 Ngày kia

Giờ khám (*)

13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00
Lưu ý: Thời gian khám trên chỉ là thời gian dự kiến, tổng đài sẽ liên hệ xác nhận thời gian khám chính xác tới quý khách sau khi quý khách đặt hẹn