Lịch khám

LỊCH KHÁM BỆNH từ ngày 17/6 đến ngày 22/6/2024

📌 Bệnh viện KUSUMI – Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam...

LỊCH KHÁM BỆNH từ ngày 10/6 đến ngày 15/6/2024

📌 Bệnh viện KUSUMI – Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam...

LỊCH KHÁM BỆNH từ ngày 27/5 đến ngày 1/6/2024

Bệnh viện KUSUMI – Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam thông...

LỊCH KHÁM BỆNH từ ngày 20/5 đến ngày 25/5/2024

📌 Bệnh viện KUSUMI – Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam...

LỊCH KHÁM BỆNH TỪ NGÀY 6/5 ĐẾN NGÀY 10/5/2024

Bệnh viện KUSUMI – Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam thông...

LỊCH KHÁM BỆNH TỪ NGÀY 22/4 ĐẾN NGÀY 26/4/2024

Bệnh viện KUSUMI – Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam thông...

LỊCH KHÁM BỆNH TỪ NGÀY 15/4 ĐẾN NGÀY 19/4/2024

Bệnh viện KUSUMI – Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam thông...