Hợp tác bệnh viện

Giao lưu hợp tác với Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam

Ngày 15/08/2022, Trường Đại Học Y Khoa Tokyo Việt Nam (THUV) đã có buổi gặp...

Giao lưu hợp tác với Trường Đại Học Y Dược Thái Bình

Ngày 12/08/2022, Trường Đại Học Y Khoa Tokyo Việt Nam đã có buổi gặp gỡ,...

Giao lưu hợp tác với Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam

Ngày 15/08/2022, Trường Đại Học Y Khoa Tokyo Việt Nam (THUV) đã có buổi gặp...

Giao lưu hợp tác với Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam

Ngày 15/08/2022, Trường Đại Học Y Khoa Tokyo Việt Nam (THUV) đã có buổi gặp...

Giao lưu hợp tác với Trường Đại Học Y Dược Thái Bình

Trường Đại Học Y Khoa Tokyo Việt Nam giao lưu hợp tác với Trường Đại...